ਸਾਰੀ ਫੈਮਲੀ ਕਨੈਡਾ ਹੈ ਮਹਿਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ!!

ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਠੀ ਜੋ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੋਠੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ […]

Continue Reading

ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਠੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਵੇਚ ਦਵਾਂਗੇ!!

ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਠੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ […]

Continue Reading

ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਰੇਟ design ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ!!

ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਠੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਭ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ […]

Continue Reading

ਦੱਸ ਲੱਖ ਸਿਰਫ ਡੀਮਾਂਡ ਹੈ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਜਾਉ!!

ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਾਈਲਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ […]

Continue Reading

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਅੰਦਰੋ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਹਿਲ ਹੀ ਬਣਾ ਰਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ !!

ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਠੀ ਜੋ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਬਜੁਰਗ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚ […]

Continue Reading

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੋਠੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਪੀ ਆਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ !!

ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਇਹ ਕੋਠੀ ਵੇਚਣ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਪੈ ਨੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ […]

Continue Reading

ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨਕਸ਼ ਤੇ ਤਿਆਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਕੋਠੀ ਕੋਠੀ ਇਹ ਲੋੜ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉ

ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵਿਕਾਉ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵਿਕਾਉ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰ […]

Continue Reading

ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੱਤ ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਪਾਈ ਹੈ ਕੋਠੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਖ-ਦੋ ਥੱਲੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਲੱਭਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ

ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਘੋਲੀਏ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਧਰਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੱਤ ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ […]

Continue Reading

ਕੋਡਿਆ ਦੇ ਭਾਅ ਟੋਪ ਦੀ ਕੋਠੀ ਖ੍ਰੀਦੋ ਹੁਣੇ ਹੀ

ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੱਤ ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਚੜ੍ਹਕੇ ਪਾਈ ਹੈ ਕੋਠੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਠੀ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਕੋਠੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਚੀ ਕੋਟੀ ਪਾਈ ਹੈ 20 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਇਹ ਕੋਠੀ […]

Continue Reading

ਵੀਰ ਚੱਲਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਰੇ ਸੰਦ ਕਬਾੜ ਤੋ ਵੀ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਾਓ ਹਨ

ਬਾਪੂ ਚੱਲਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਰੇ ਸੰਦ ਵਿਕਾਊ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਪੂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਵਿਕਾਊ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਾਰ ਵਿਕਾਊ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ […]

Continue Reading