ਐਨ ਆਰ ਆਈ house ਕੋਠੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਪੱਕਾ ਕੋਠੇ

ਐਨ ਆਰ ਆਈ house ਕੋਠੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਪੱਕਾ ਕੋਠੇ ਕਰਨੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸੈਲ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਠੀ ਸੈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਠੀ ਕਿਵੇ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਠੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ […]

Continue Reading

38000 ਕੀਮਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਚੱਲੀ ਹੈ

38000 ਕੀਮਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਚੱਲੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜੈਜ਼ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਕ ਨਹੀਂ ਆਈ […]

Continue Reading

ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਗਰਕ ਗਈ ਲੋਕੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਵਿਡਿਓ

ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜੁਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਇਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਏਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ […]

Continue Reading

3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੇਟ ਹੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਏਕ ਹਾਥ ਚੱਲੀ

43 ਹਜ਼ਾਰ ਰੇਟ ਹੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਏਕ ਹਾਥ ਚੱਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੋਸਤੋ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ […]

Continue Reading

ਪੈਸਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਕੇ ਮੈਸੀ ਵਿਕਿਉ ਹੈ

ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੇਠ ਦਿਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਜਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ […]

Continue Reading

ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਫਾਰਚੁਨਟ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਵੀ ਵਰਗੀ

ਫੋਰ ਚੁਨਰ ਕਾਰ ਜਾਂ ਤਿੰਨ- ਲੱਖ ਦੋਸਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਥਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਡੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੀਰ ਜੀ […]

Continue Reading

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਡਿਆ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਾਓ ਹੈ ਜੀ

ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜੋ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀ ਗੱਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ […]

Continue Reading

ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ

ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਐ ਜੋਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਜੋਗੀ ਵੇਚਣੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ […]

Continue Reading

ਸਿਰਾ ਕੋਠੀ ਲਵੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ

ਸਿਰਫ 16 ਲੱਖ ਰੇਟ ਕੋਠੀ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ 16 ਲੱਖ ਵਿਚ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਠੀ ਹੈ ਕੋਠੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜਾਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ […]

Continue Reading

ਕੋਠੀ ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ ਘਰ ਵਿਕਾਊ 526 ਗਾਜ ਥਾਂ 4 ਬੈਡਰੂਮ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਦੋਸਤੋ

ਕੋਠੀ ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ ਘਰ ਵਿਕਾਊ 526 ਗਾਜ ਥਾਂ 4 ਬੈਡਰੂਮ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਠੀ ਵਰਗਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਹ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਤੁਸੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਰਕ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ […]

Continue Reading