ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਪ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਗੰਦਾ ਕੰਮ |

ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ

ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਦੇਖੋ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਹੀ ਆਟੋ ਲੱਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਡਾਲਰ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ

ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਮਰੇ ਦਾ ਰੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ