ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਛਤਾਉਗੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ !!

ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ

ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾ ਦੋਸਤੋ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਗਾਵਾਂਗੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਟੈਮ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ

ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟੈਮ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਮਦੀ