ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨਕਸ਼ ਤੇ ਤਿਆਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਕੋਠੀ ਕੋਠੀ ਇਹ ਲੋੜ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉ

ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਸੇਲ

ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵਿਕਾਉ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵਿਕਾਉ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ

ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਪਥਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਮਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਦਰ ਮਾਨ ਦੀ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਠੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ

ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ੍ਰੀਦਣੀਆਂ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਠੀ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਟੈਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਕੇ