ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ !!

ਵਾਇਰਲ

ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦਰ ਅਸਲ ਪਤਨੀ ਜੋਕਿ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਲਗਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਤਨੀ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਹਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰਾ ਤੇਨੂੰ ਤਾ ਬਸ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੱਪ ਨਾਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਸਮੇ ਦੇ ਇਸ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਪਤੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫੇਰ ਇਹ ਜਦੋ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਦੋਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜਨਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨੀ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਮਾਮਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿਜਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ