ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੋਠੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਪੀ ਆਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ !!

ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਸੇਲ

ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਇਹ ਕੋਠੀ ਵੇਚਣ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਪੈ ਨੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲੇ ਦੋਸਤੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੀਂਹ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ get ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਇਹ

ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਕਮਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੈਡਰੂਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ ਅਟੈਚ ਬਾਥਰੂਮ ਹਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਚਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿਚਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੰਜਲੀ ਕੋਠੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕੋਠੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਵੀ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ