ਦੱਸ ਲੱਖ ਸਿਰਫ ਡੀਮਾਂਡ ਹੈ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਜਾਉ!!

ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਸੇਲ

ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਾਈਲਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ

ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਠੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਡਰੂਮ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਲੋਭੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ

ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਠੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਠੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟਾਇਲਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਠੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ

ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਨੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਠੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਕੇ ਪੋਟਲ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲੀ ਹੈ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕੋਠੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਦਰਵਾਜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ