ਯੁਨਵਸਟੀ ਦੀ ਕੁੜੀਆ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ! ਵੇਖੋ ਵਿਡਿਓ

ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ

ਵੱਡੀ ਤਾਜਾ ਖਬਰ

ਜਿਵੇ ਕਿ ਅਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਚੰਡੀਗੜ ਯੁਨਿਵਸਟੀ ਦੀਆ ਸਟੂਡੈਟਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਡਿਓ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਭ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋ ਸਾਥੀ ਲੜਕੀਆ ਦੀਆ ਵਿਡਿਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਸਨ ਜਦੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ

ਉਹਨਾ ਲੜਕੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਲਚੱਲ ਮੱਚ ਗਈ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰ ਸੜਕਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਦੇ ਦੁਸਰੀਆ ਲੜਕੀਆ ਦੀ ਇੱਜਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ

ਇਕ ਵਿਡਿਓ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਵਿਡਿਓ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋ ਬਣਾਇਆ ਗਈਆ ਸਨ ਇਸ ਵਿਡਿਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਹੇਠਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਇਕ ਦੁਸਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਡਿਓ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ