ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ

ਵਾਇਰਲ

ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਐ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜੋ ਕਿ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਸਹੀ

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਏਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ