ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮਿਲੀ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ! ਵੇਖੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਿਡਿਓ

ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ

ਵੱਡੀ ਤਾਜਾ ਖਬਰ

ਕਈ ਵਾਰ ਰਸਤੇ ਜਾਦੇ ਅਜਿਹੀਆ ਚੀਜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾ ਜਿਵੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵੀ ਖਬਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਖਬਰ ਦੀ ਪੁੱਛਟੀ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ

ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਖਬਰ ਤੇਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਇਕ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਇਡ ਤੇ ਇਕ ਕੁੜੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀਆ ਅੱਖਾ ਨਮ ਹੁੰਦੀਆ ਨੇ ਜਦੋ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ

ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਧੀਏ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਅਸੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀ ਵੀ ਵੇਖਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੋ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਿਡਿਓ ਤੁਸੀ ਹੇਠਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ